Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Historia
Statut
Zarząd i Administracja
Informacje dla członków
Porady praktyczne
Centralne Ogrzewanie
Wentylacja
Wodomierze
Logowanie do systemu
Aktualności

CZASOWA ZMIANA SPOSOBU OBSŁUGI LOKATORÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STARE PRZEDMIEŚCIE ” W GDAŃSKU

SZANOWNI PAŃSTWO,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Przedmieście” w Gdańsku biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, a także mając na celu ograniczenie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem informuje, że biuro Spółdzielni od 16 marca 2020 będzie zamknięte dla wszystkich swoich klientów aż do odwołania.
Pracownicy Spółdzielni będą na bieżąco zajmować się Państwa sprawami otrzymywanymi drogą elektroniczną, telefonicznie lub w formie listowej.
Za utrudnienia przepraszamy.
 

 
W dniu 22.05.2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Przedmieście”,  informuje, że przetwarza dane osobowe członków spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów na potrzeby zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Dane te nie są udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. 
Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Przedmieście” 
Inspektorem Ochrony Danych jest p. Anna Kałużna –biuro@smgdansk.pl 
Każdemu, kogo dane osobowe gromadzi Spółdzielnia przysługuje prawo do informacji na temat treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Organem do spraw ochrony danych oraz wnoszenia skarg jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ww. Rozporządzenia informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „stare Przedmieście” nie udziela informacji telefonicznych ani mailowych na tematy podlegające ochronie danych w szczególności dotyczących wysokości naliczeń/rozliczeń/zaległości opłat za używanie lokali. Powyższe informacje mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione, które zgłoszą się osobiście wraz z dowodem tożsamości w siedzibie spółdzielni, lub logując się do systemu informatycznego e-kartoteka na stronie Spółdzielni
www.smgdansk.pl 

 

 

 

 

 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Oddajemy w Państwa ręce materiały informacyjne związane z montażem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na naszym osiedlu. Budynki mieszkalne Spółdzielni były wybudowane w latach 1962–1964. Na ówczesne czasy były szczytem spełnionych marzeń wielu naszych mieszkańców. Założeniem budownictwa w tamtych latach było budować szybko i tanio. Dzisiaj mamy wszystkie budynki ocieplone,  opomiarowane węzły cieplne i w znacznym stopniu wymienione instalacje. Na grzejnikach zamontowano podzielniki kosztów ciepła. Następnym etapem w modernizacji budynków mieszkalnych jest eliminacja gazowych podgrzewaczy wody w łazienkach. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa użytkowników mieszkań, zmniejszenie kosztów i zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery. Od zakładu kominiarskiego, po corocznych przeglądach otrzymujemy sygnały, że przewody kominowe spalinowe w najbliższych latach będą nadawały się do generalnego remontu, czyli do wymiany, ponieważ ich stopień zużycia technicznego niebezpiecznie zbliża się do dolnych granic normatywnych, co w efekcie obniża stopień bezpieczeństwa użytkowania urządzeń gazowych. Remont taki polegać będzie na rozburzeniu ścian kominowych w pomieszczeniu łazienki  tj. w miejscach lokalizacji przewodów wentylacyjnych i spalinowych, a następnie ułożenie nowych przewodów kominowych, zgodnie z obowiązującymi obecnie normami.  Remontu takiego nie trzeba będzie wykonywać, jeżeli zdecydują się Państwo na montaż c.w.u. Montaż c.w.u. ma również aspekt ekonomiczny. Niewymierną, ale z pewnością również oszczędnością, jest zużycie energii c.o. w okresie grzewczym. Przy szczelnych oknach i drzwiach bardzo często następuje zassanie zimnego powietrza przez instalację wentylacyjną w łazience i kuchni w celu dostarczenia niezbędnego tlenu przy spalaniu gazu w podgrzewaczu wody, co wychładza łazienkę, a w konsekwencji ma to wpływ na zużycie ciepła w mieszkaniu. Ostatnim bardzo ważnym aspektem zastosowania ciepłej wody użytkowej jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Projekty zastąpienia ciepłej wody z podgrzewaczy indywidualnych na centralną ciepłą wodę zakładają, że instalacje wodne w mieszkaniach pozostają nienaruszone, a ingerencja w system ogranicza się do przyłączenia tych instalacji do pionów zasilających. Monterzy przebywają w  Państwa mieszkaniach przez okres niezbędny do wykonania prac instalacyjnych. Prace w mieszkaniach zakończone zostają zazwyczaj w tym samym dniu, w którym zostały rozpoczęte. Koszt wykonania instalacji c.w.u. przypadający na jedno mieszkanie to kwota ok. 2700 ÷ 3000 zł. Finansowanie inwestycji byłoby z funduszu remontowego Spółdzielni (w dotychczasowej wysokości 2,10 zł/m2) bez dodatkowych obciążeń dla mieszkańców. Termin realizacji przewidziany jest na około 3 lata.

Oczywiście rozumiemy, że nikogo „na siłę” nie zmusimy do rezygnacji  z tradycyjnego podgrzewania wody, ale pragniemy Państwa przekonać, że jest to jedyne dobre i bezpieczne rozwiązanie, które zapewni Państwu spokojne mieszkanie w budynkach, które liczą już po kilkadziesiąt lat.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 

                                

Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt