Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Historia
Statut
Zarząd i Administracja
Informacje dla członków
Porady praktyczne
Centralne Ogrzewanie
Wentylacja
Wodomierze
Logowanie do systemu
Aktualności

  

 
W dniu 22.05.2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Przedmieście”,  informuje, że przetwarza dane osobowe członków spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów na potrzeby zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Dane te nie są udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. 
Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Przedmieście” 
Inspektorem Ochrony Danych jest p. Anna Kałużna –biuro@smgdansk.pl 
Każdemu, kogo dane osobowe gromadzi Spółdzielnia przysługuje prawo do informacji na temat treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Organem do spraw ochrony danych oraz wnoszenia skarg jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ww. Rozporządzenia informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „stare Przedmieście” nie udziela informacji telefonicznych ani mailowych na tematy podlegające ochronie danych w szczególności dotyczących wysokości naliczeń/rozliczeń/zaległości opłat za używanie lokali. Powyższe informacje mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione, które zgłoszą się osobiście wraz z dowodem tożsamości w siedzibie spółdzielni, lub logując się do systemu informatycznego e-kartoteka na stronie Spółdzielni
www.smgdansk.pl 

 

 

 

 

 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Oddajemy w Państwa ręce materiały informacyjne związane z montażem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na naszym osiedlu. Budynki mieszkalne Spółdzielni były wybudowane w latach 1962–1964. Na ówczesne czasy były szczytem spełnionych marzeń wielu naszych mieszkańców. Założeniem budownictwa w tamtych latach było budować szybko i tanio. Dzisiaj mamy wszystkie budynki ocieplone,  opomiarowane węzły cieplne i w znacznym stopniu wymienione instalacje. Na grzejnikach zamontowano podzielniki kosztów ciepła. Następnym etapem w modernizacji budynków mieszkalnych jest eliminacja gazowych podgrzewaczy wody w łazienkach. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa użytkowników mieszkań, zmniejszenie kosztów i zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery. Od zakładu kominiarskiego, po corocznych przeglądach otrzymujemy sygnały, że przewody kominowe spalinowe w najbliższych latach będą nadawały się do generalnego remontu, czyli do wymiany, ponieważ ich stopień zużycia technicznego niebezpiecznie zbliża się do dolnych granic normatywnych, co w efekcie obniża stopień bezpieczeństwa użytkowania urządzeń gazowych. Remont taki polegać będzie na rozburzeniu ścian kominowych w pomieszczeniu łazienki  tj. w miejscach lokalizacji przewodów wentylacyjnych i spalinowych, a następnie ułożenie nowych przewodów kominowych, zgodnie z obowiązującymi obecnie normami.  Remontu takiego nie trzeba będzie wykonywać, jeżeli zdecydują się Państwo na montaż c.w.u. Montaż c.w.u. ma również aspekt ekonomiczny. Niewymierną, ale z pewnością również oszczędnością, jest zużycie energii c.o. w okresie grzewczym. Przy szczelnych oknach i drzwiach bardzo często następuje zassanie zimnego powietrza przez instalację wentylacyjną w łazience i kuchni w celu dostarczenia niezbędnego tlenu przy spalaniu gazu w podgrzewaczu wody, co wychładza łazienkę, a w konsekwencji ma to wpływ na zużycie ciepła w mieszkaniu. Ostatnim bardzo ważnym aspektem zastosowania ciepłej wody użytkowej jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Projekty zastąpienia ciepłej wody z podgrzewaczy indywidualnych na centralną ciepłą wodę zakładają, że instalacje wodne w mieszkaniach pozostają nienaruszone, a ingerencja w system ogranicza się do przyłączenia tych instalacji do pionów zasilających. Monterzy przebywają w  Państwa mieszkaniach przez okres niezbędny do wykonania prac instalacyjnych. Prace w mieszkaniach zakończone zostają zazwyczaj w tym samym dniu, w którym zostały rozpoczęte. Koszt wykonania instalacji c.w.u. przypadający na jedno mieszkanie to kwota ok. 2700 ÷ 3000 zł. Finansowanie inwestycji byłoby z funduszu remontowego Spółdzielni (w dotychczasowej wysokości 2,10 zł/m2) bez dodatkowych obciążeń dla mieszkańców. Termin realizacji przewidziany jest na około 3 lata.

Oczywiście rozumiemy, że nikogo „na siłę” nie zmusimy do rezygnacji  z tradycyjnego podgrzewania wody, ale pragniemy Państwa przekonać, że jest to jedyne dobre i bezpieczne rozwiązanie, które zapewni Państwu spokojne mieszkanie w budynkach, które liczą już po kilkadziesiąt lat.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 

                                

Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt