Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Spółdzielni
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Aktualności
Ogłoszenia
Logowanie do systemu
Oferta
 
OFERTA NA ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Przedmieście”posiada wieloletnie doświadczenie na pomorskim rynku nieruchomości. Jesteśmy firmą profesjonalną, która stosuje się do kodeksu etyki zawodowej. Specjalizujemy się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Posiadamy licencje zarządcy nieruchomości nr 2338 – Jacek Bukowski, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę ich nieruchomości. Przyjmujemy również w zarząd i administrację budynki prywatne, spółdzielcze oraz komercyjne.
Pełna oferta usług oferowanych przez naszą firmę obejmuje:
· zarządzanie i administrację
· prowadzenie księgowości
· sprzątanie obiektów (klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych)
· usuwanie awarii
Co nas wyróżnia?
· wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości
· znajomość potrzeb i wymagań naszych Klientów
· elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb
· fachowa i rzetelna obsługa
· racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
· atrakcyjne ceny usług
Wybór odpowiedniego zarządcy to najtrudniejsze z zadań stojących przed właścicielami nieruchomości i zarządami Wspólnot Mieszkaniowych. To od tej decyzji zależy czy Wasze codzienne życie zdominuje troska o bieżące sprawy i finanse związane z funkcjonowaniem Waszych nieruchomości, czy też będziecie w nich po prostu mieszkać. Niniejszym mamy przyjemność zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi. Wyznaczony do opieki nad Państwa Wspólnotą Licencjonowany Zarządca nieruchomości zagwarantuje, że zarządzanie będzie wykonywane rzetelnie według najlepszych standardów zawodowych z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu dla Państwa dobra. Będą mogli Państwo liczyć na fachowe poprowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych, a co za tym idzie – na poprawę jakości zamieszkiwania. cenie- 0,45 zł/m2
Proponowane formy współpracy
· powierzenie zarządu nieruchomością wspólną i zlecenie administrowania
· zlecenie administrowania
· reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
· reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
Obsługa bankowo – księgowa
- otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
- prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
- prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólna;
- pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego
  i innych związanych z utrzymaniem nieruchomością;    
- pobieranie i windykacja dochodów z pożytków;
- przygotowywanie projektów planu gospodarczego;
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.
Obsługa administracyjna
- zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami  
  wywożącymi śmieci;
- zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
- negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np.: ubezpieczenia mieszkań;
- dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
- przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
- prowadzenie korespondencji z właścicielami;
- wyszukiwanie firm świadczących usługi;
- negocjowanie cen i warunków umów;
- nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu;
- wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku;
- negocjacje z wykonawcami;
- analiza i zatwierdzanie kosztorysów.
Obsługa techniczna nieruchomości:
- prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie
  z wymogami prawa budowlanego;
- zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymaganiami prawa
  budowlanego;
- czuwanie nad zapewnieniem nieruchomości ciągłości i jakości usług dostawców zewnętrznych,
  w szczególności: energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
- zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji instalacji technicznych budynku;
- kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
- przygotowywanie planów remontowych;
- nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac;
- wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.
Obsługa prawna
- reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
- opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty ( regulaminów, statutów).
Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw eksmisyjnych oraz sądowych. Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami dokonującymi bieżących przeglądów, konserwacji oraz napraw. Szukamy tanich i solidnych wykonawców na naprawy i remonty, aby obniżyć koszty eksploatacyjne i remontowe.
Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami
Wynagrodzenie administratora jest ustalane indywidualnie po wcześniejszych oględzinach nieruchomości. Stawka ta podlega negocjacjom. Zaznaczamy, że w ramach wynagrodzenia mieszczą sie wyżej wymienione czynności, a wszelkie koszty biurowe (koszty rozmów telefonicznych, ksero, materiały do sprawozdania) pokrywane są przez naszą  firmę.
Przejęcie nieruchomości w zarządzanie
Po podpisaniu umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną zaczynamy swoje działania od przejęcia nieruchomości od dotychczasowego zarządcy. Spółdzielnia gwarantuje Państwu, że protokolarne przejęcie nieruchomości nie pominie zgromadzenia wymaganych przez prawo dokumentów prowadzonych dla Państwa nieruchomości.
UBEZPIECZENIA
Oferujemy również  korzystny pakiet ubezpieczeń nieruchomości w  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna W jego skład wchodzi m.in. ubezpieczenie budynku od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości, a także OC Zarządu Wspólnoty.
!!! PIERWSZY MIESIĄC ZARZĄDZANIA GRATIS !!!

 
 
 
 
Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt