Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Spółdzielni
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Aktualności
Oferta
Ogłoszenia
Logowanie do systemu

REGULAMIN I ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTERNETOWEJ OBSŁUGI LOKATORA

System Internetowej Obsługi Lokatora ma na celu umożliwienie lokatorom wglądu do stanów rozrachunków dotyczących ich lokali oraz innych informacji udostępnianych przez spółdzielnię, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu w siedzibie Spółdzielni. System jest prowadzony, jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Dostęp do systemu możliwy jest przez stronę internetową spółdzielni www.smgdansk.pl, po podaniu danych uwierzytelniających tj.: identyfikatora użytkownika loginu i hasła. Prezentowane w systemie saldo rozrachunków ma charakter informacyjny i nie stanowi wyłącznej podstawy do reklamacji stanów rozliczeń. System działa o dane generowane automatycznie nie weryfikowane przez pracownika, a saldo rozrachunków prezentowane na koniec miesiąca może nie uwzględniać wszystkich kwot z nieotrzymanych lub niezaksięgowanych wyciągów bankowych. Wyjaśnień stanów rozrachunków należy dokonywać osobiście w siedzibie Spółdzielni. Użytkownicy systemu są zobowiązani do zachowania poufności identyfikatora użytkownikai hasła. W przypadku ujawnienia danych uwierzytelniających osobie nieupoważnionej, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Spółdzielnia obowiązana jest do wygenerowania nowego hasła lub zablokowania dostępu do systemu na pisemne żądanie lokatora.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do systemu w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.

Nazwę użytkownika i hasło otrzymasz w siedzibie Spółdzielni po okazaniu dowodu osobistego.


Logowanie do systemu finansowo-księgowego

Podaj numer konta:

Wszystkie próby logowania są rejestrowane
Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt