Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 " Stare Przedmieście"
     ul. Żabi Kruk 1
     80-822 Gdańsk
 

REGON: 190010011
NIP: 583-000-25-45
KRS: 0000167153

Przyjmowanie interesantów:

  • we wtorki, środy,czwartki i piątki od godz. 8.00 - 14.30
  • w poniedziałki od godz. 11.00 - 17.00

 

Dział E-mail Telefon
Sekretariat:
 

stareprzedmiescie@wp.pl
     58 301 57 85
fax 58 301 57 85
     539 95 22 77
   

 

 

Dział finansowy: ksiegowosc@smgdansk.pl      58 301 57 85
Zarząd:

     58 301 57 85
      600 344 944

AWARIE

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych  (awarie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy Spółdzielni
  • tel. 787-525-770
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel.  508-134-804
  • (czynne 24h/dobe)


Uprzejmie informujemy, że dział finansowy spółdzielni nie udziela telefonicznie informacji na temat sald - podstawa : ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych o organizacyjnych, jaki powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).

Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt