Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Aktualności
Statut
Zarząd i Administracja
Informacje dla członków
Porady praktyczne
Centralne Ogrzewanie
Wentylacja
Wodomierze
Logowanie do systemu
Historia
1. Historia Spółdzielni
       
"W obecnej strukturze i wielkości Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Przedmieście” działa od 20-tu lat. Została powołana na drodze wydzielenia z Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział I Cywilny z dnia 17.06.1991r na wniosek komitetu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Przedmieście” w Gdańsku.
W pierwszym składzie Rady Nadzorczej było 8 osób
1.1. Tadeusz Trzebniak - Przewodniczący
1.2. Longin Kamolibio - V-ce Przewodniczący
1.3 Janina Jacewicz – Sekretarz
1.4. Julian Brzozowski – Członek
1.5. Kazimierz Jelski – Członek
1.6. Alicja Kasztelańska – Członek
1.7. Ryszard Nalepa – Członek
1.8. Franciszek Nichajonek – Członek
Pierwszy Zarząd Spółdzielni powołany został ze składu Rady Nadzorczej w osobach:
Prezes – Franciszek Nichajonek
Kierownik – Longin Kamolibio
Obydwaj już nieżyją.
        Z pracy w Radzie Nadzorczej zrezygnowała pani Alicja         Kasztelańska – też już nieżyjąca.
Dalszą działalność tamtejsza Rada Nadzorcza prowadziła do końca kadencji w pięcioosobowym składzie:
- Tadeusz Trzebniak – Przewodniczący
- Janina Jacewicz – Sekretarz
- Kazimierz Jelski – Członek Rady Nadzorczej
- Ryszard Nalepa – Członek Rady Nadzorczej
- Julian Brzozowski – Członek Rady Nadzorczej
W okresie od 1991r do 1998r to jest w ciągu siedmiu lat występowały wielokrotnie zmiany zarządów co skutkowało zmniejszoną aktywnością w działalności remontowej i konserwatorskiej. Działalność ta uaktywniła się po 1998r, to znaczy od momentu zatrudnienia na stanowisku Prezesa Pana Jacka Bukowskiego. Zgromadzone wcześniej fundusze na lokatach w banku zostały wykorzystane racjonalnie na ocieplenie i utrzymanie kondycji technicznej budynków."


fragment sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok
Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt