Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Aktualności
Historia
Statut
Informacje dla członków
Porady praktyczne
Centralne Ogrzewanie
Wentylacja
Wodomierze
Logowanie do systemu
Zarząd i Administracja

 

Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku. Szczegółowy opis kompetencji organów zawiera statut spółdzielni

 


 

Rada Nadzorcza

Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z 7 osób wybranych na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie. Skład  Rady Nadzorczej kadencji 2017 - 2020:

imię i nazwisko funkcja w RN reprezentowany budynek
 
Sławomir Bartoszuk
 
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
 
           Kocurki 1
 
Włodzimierz Kosior
 
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
 
           Rzeźnicka 2
 
Zbigniew Jacykowski
 
Sekretarz
Rady Nadzorczej
 
           Rzeźnicka 2 
            
 
Hanna Mularz
 
Członek 
 
      Podwale Przedmiejskie 24
 
Janina Lender   
 
Członek
 
           Żabi Kruk 2
Maria Jakubowska   

Członek 
                   
  
   Podwale Przedmiejskie 24

 Elżbieta Kowalska       Członek                                       Podwale Przedmiejskie 24 
                                                                          


 

Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą:


Jacek Bukowski            Prezes Zarządu

Władysław Warchoł      Zastępca Prezesa Zarządu

Piotr Obiegło                Członek Zarządu    

Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt